โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพแพคเกจวัยทอง

1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง 

2. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ 

หรือการตรวจ Mammogram

3. การตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ควรตรวจในช่วงก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7-10 วัน และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วควรนัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจ

4. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ติดต่อศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0-7520-5433

 

หมายเหตุ :  

เมื่อตรวจชุดตรวจสุขภาพวัยทอง รับสิทธิพิเศษส่วนลด 20%  *เมื่อตรวจรายการที่นอกหนือจากโปรแกรม

*ส่วนลดในการตรวจแลป (ที่ตรวจในโรงพยาบาล), เครื่องมือตรวจวินิจฉัย(ทางรังสี) 

และศูนย์ความงาม (ที่ใช้เครื่องมือพิเศษ)

** รับคูปองอาหาร ฟรี!

Share Share